Igangsætning

 
     

Bygherren inviteres til et indledende møde på kontoret, hvor ønsker og idéer til det fremtidige byggeri afdækkes. Herefter udarbejdes et uforpligtende prisoverslag og skitseforslag i samråd med bygherren.

Vi ser gerne at bygherren har tegningsmateriale over byggegrunden med, så husets størrelse og placering i forhold til verdenshjørner kan tages med i betragtning fra starten.

Hvis Bygherren ønsker at arbejde videre med Tørringhuset udarbejdes efterfølgende en entreprisekontrakt indeholdende en detaljeret beskrivelse af det fremtidige byggeri, herunder materialer, økonomi og afleveringdato. Efter underskrift af entreprisekontrakten udarbejdes et komplet sæt tegningsmateriale til ansøgning om byggetilladelse.

Opstart af byggeriet foregår senest ca. 4-5 måneder før afleveringsdatoen, dog med forbehold for at byggetilladelsen er udstedt fra kommunens side.

Anlæg af have og andre omgivelser er generelt ikke en del af Tørringhusets arbejde, der kan henvises til gode firmaer på dette område.

  • Bruno Sørensen Byg A/S
  • Bredgade 50
  • 7160 Tørring
  • T: 7670 9060 (byg)
  • T: 7580 2060 (udlejning)