Godkendelser

 
     

Tørringhuset råder ikke over byggegrunde, derfor skal I som bygherre hos Tørringhuset selv have en byggegrund til rådighed. Det kan være en fordel på forhånd at undersøge om særlige regler eller deklarationer er gældende for netop jeres grund, så forventningerne til jeres kommende bolig ikke må revideres. Vi undersøger naturligvis lokalplaner gældende for området og sikrer at gældende bygningsreglement overholdes.

Bygherre skal selv tegne entrepriseforsikring, som dækker nybyggeriet under opførelse.

Til sikkerhed for bygherrens forpligtelser skal der evt. stilles en bankgaranti for et beløb svarende til entreprisesummen. Garantien skal stilles inden byggeriets påbegyndelse og løbe til og med 4. og sidste ratebetaling. Alternativt kan bygherren få en anden aftale med Bruno Sørensen, så du ikke bruger penge på en bankgaranti, men har disse penge til byggeriet i stedet for, hvilket vil være en større fornøjelse/tilfredsstillelse.

  • Bruno Sørensen Byg A/S
  • Bredgade 50
  • 7160 Tørring
  • T: 7670 9060 (byg)
  • T: 7580 2060 (udlejning)