Aflevering

Ved afleveringen deltager bygherren og Bruno Sørensen.

Det færdige hus gennemgås og der udfærdiges en afleveringsblanket, hvor eventuelle mangler noteres. Evt. mangler udbedres straks hvis muligt og ellers efter aftale med bygherre.

Se eksempler på afleveringblanketter udfærdiget i forbindelse med afleveringer herunder:

Afleveringsblanket

Afleveringsblanket

  • Bruno Sørensen Byg A/S
  • Bredgade 50
  • 7160 Tørring
  • T: 7670 9060 (byg)
  • T: 7580 2060 (udlejning)