Ændringer undervejs

Evt. ændringer undervejs skal godkendes af Bruno Sørensen, og indarbejdes så vidt muligt i byggeriet. Har ændringerne pris- eller tidsmæssige konsekvenser udarbejdes en aftaleseddel herom.

Ring til kontoret og få nærmere information og svar på spørgsmål. Vi er også at træffe udenfor kontortid.

  • Bruno Sørensen Byg A/S
  • Bredgade 50
  • 7160 Tørring
  • T: 7670 9060 (byg)
  • T: 7580 2060 (udlejning)